Hopp til innhold

Årsmøte 26 mars 2022

Til medlemmer i Trondheim Døves Idrettslag

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Trondheim Døves Idrettslag 2022

Styret viser til innkalling til årsmøte av 19.januar 2022.
Årsmøtet avholdes lørdag den 26.mars 2022, Reidar Lyseths veg 22, Lian på Døvehytta «Granly» kl 1430-1500. Pizza serveres fra kl 14.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2:    Velge dirigent(er)
Sak 3:    Velge protokollfører(e)
Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5:    Godkjenne innkallingen
Sak 6:    Godkjenne saklisten
Sak 7:    Godkjenne forretningsorden
Sak 8:    Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
Sak 9:    Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker

                [Her føres sakene opp med nummer 10.1, 10.2 osv.]                                                                             
Sak 11:  Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter. 
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1 Styre:

- leder

- nesteleder

- styremedlem[mer] 

- varamedlem[mer]

14.2 Kontrollutvalg:

- medlemmer

- varamedlem[mer]

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

14.4 Valgkomité:

- leder 

- medlemmer

- varamedlem

 14.5 Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan

Vedlagt følger følgende dokumenter:

Regnskap og balansen blir sendt på epost til medlemmer via klubbadmin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *