Hopp til innhold

Det vises til innkallingen til årsmøte av 27. februar 2019

Sted: Døvehytta ”Granly”
Dato og tidspunkt: 6.april 2019 kl 12:00 


NB! Sakspapirene sendes ikke per post. Send e-post eller kontakt Sissel Hegdahl om du ønsker det på papir før årsmøtet. Gi også beskjed hvis du ønsker å spise gryterett etter årsmøtet!

Sakliste
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er)  samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 
6. Behandle forslag og saker. 
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

10. Foreta følgende valg: 
a) Leder og nestleder
b) …...styremedlem    og….. varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) 2 revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Vedlagt følger følgende dokumenter:

Vi ønsker for øvrig å minne om NIFs lov ved valg/oppnevning, ref. innkallingen til dette årsmøtet. 

Med vennlig hilsen
Styret

Styret innkaller herved til årsmøte i Trondheim Døves Idrettslag.

Årsmøtet avholdes lørdag 6.april 2019 klokken 12.00 på døvehytta «Granly»
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 23. mars 2019 til trondheimdovesil@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet på hjemmesiden. Det blir ikke sendt saksdokumenter på papir i posten. De som ønsker papir kan ta kontakt med Sissel O. Hegdahl, siss-hso@online.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Etter årsmøte blir det gryterett og utdeling av pokaler og utmerkelser.

Viktig info ang. mat:
Det blir servert gryterett og vi ønsker gjerne at de som vet de kommer og har facebook - trykker på “skal” slik at vi vet sånn ca. antall som kommer.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
styret i Trondheim Døves Idrettslag

Viser til innkalling av 18. januar 2018 til årsmøte i Trondheim Døves Idrettslag onsdag den 28. februar klokken 18:00 i lokalene til Trondheim Døveforening.

Saksdokumentene blir ikke sendt i posten til medlemmene.

Pizza bestilles til levering 17:15. Gi beskjed på 91311936 senest dagen før (27/2) eller trykk "skal" på FB-eventet om du skal ha pizza.

Viktig info om valg
Det har dessverre ikke vært enkelt for valgkomiteen å finne kandidater. Vi har en avtale med Trøndelag Idrettskrets der det nye styret kan få kurset "Styrearbeid i praksis" alene med kursleder og tegnspråktolk. Ingen erfaring er nødvendig. Avtroppende styre har jobbet for å gjøre styrearbeidet enklere og det er et mål at det skal bli enda enklere!
Les gjerne: Eksempel på arbeidsoppgaver i styret

Sakliste
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er)  samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

 1. Foreta følgende valg:
  a) Leder og nestleder
  b) …...styremedlem    og….. varamedlem
  c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  d) 2 revisorer
  e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
  f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Saksdokumenter:
Saksliste og dokumenter
Årsberetning 2017
Balanse 31.12.2017
Regnskap 2017 og budsjett 2018
Avdelingsregnskap 2017 og budsjett 2018 - Døvehytta Granly
Avdelingsregnskap 2017 og budsjett 2018 - Idrettsgrener
Forslag og saker
7. Forslag til medlemskontingent
Valgkomiteens innstilling
Revisjonsberetning TDIL 2017
Noter til regnskapet pr.31.12.17

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Trondheim Døves Idrettslag.

Årsmøtet avholdes onsdag den 28.februar klokken 18.00Trondheim Døveforening, Klostergata 60.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 14. februar til trondheimdovesil@gmail.com. Saker kan også fremmes på medlemsmøtet samme kveld.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden. Det blir ikke sendt saksdokumenter på papir i posten.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Viktig info ang. mat:
Det blir servert mat fra kl. 17.00, og vi ønsker gjerne at de som vet de kommer og har facebook - trykker på “skal” slik at vi vet sånn ca. antall som kommer.
Event: https://www.facebook.com/events/402266563562428/

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
styret i Trondheim Døves Idrettslag

4

Det ble gjennomført valg på årsmøtet lørdag 4. mars. Det ble også enighet om å kalle inn til ekstraordinært årsmøte for å gjennomføre suppleringsvalg til Hyttekomiteen. … fortsett å lese «Organisasjonsplan etter årsmøtet»

Minner om årsmøtet lørdag 4. mars klokken 12:00 på Døvehytta Granly. Hytta er åpen fra 11:00. Vi bestiller pizza og kake, og ønsker derfor beskjed om allergier e.l. før onsdag 1. mars. Flott om du også gir beskjed om du kommer slik at vi vet hvor mye som skal bestilles.

Gi beskjeden på e-post trondheimdovesil[@]gmail.com eller SMS til Berit 91311936.

Saksdokumenter tilgjengelig for nedlasting:
Saksliste
Årsberetning 2016 oppdatert 24.02.16. Originalen er signert.
Resultatregnskap 2016 og budsjett 2017
Avdelingsregnskap Døvehytta
Avdelingsregnskap idrettsgrener
Balanse pr 31.12.16
Noter til regnskapet
Revisjonsberetning
Innkomne forslag
Forslag til endring av medlemskontingent
Forslag til organisasjonsplan
Valgkomiteens innstilling

Styret innkaller herved til årsmøte i TDIL.
Årsmøtet avholdes lørdag den 4. mars klokken 12:00 på Døvehytta Granly.  Hytta er åpen fra 11:00. Kaffe, te og noe å bite i vil være tilgjengelig.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest to uker før årsmøtet (lørdag 18. februar) per post til Trondheim Døves Idrettslag, Postboks 225 Heimdal, 7474 Trondheim eller e-post trondheimdovesil@gmail.com.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli lagt ut på denne hjemmesiden senest én uke før årsmøtet.  Årsberetning og øvrige saksdokumenter vil ikke bli sendt per post.

Velkommen til årsmøte!
PDF-fil: Innkalling til årsmøte