Hopp til innhold

Klubbhåndbok

Klubbhåndboken er et resultat av klubbutviklingsprosessen vi har hatt med klubbveileder Thomas Hansen fra NIF. Klubbhåndboken har vært til gjennomgang i lag og komiteer og ble godkjent av styret 9. januar 2018.

Vær oppmerksom på at det kan være noe sprik i våre rutiner og hva som står i f.eks. retningslinjer for reiser. Dette fordi vi også ser på hva som har vært våre rutiner fram til nå og hva som skal endres på av rutinene eller i klubbhåndboka slik at det blir samkjørt. Klubbhåndboken skal være et levende dokument som endres i takt med idrettslaget.

Klubbhåndbok
Last ned klubbhåndbok (PDF) Redigert 5. januar 2018

Skjemaer 
Søknadsskjema om økonomisk støtte
Oppdragsskjema for klubben
Tillatelse til å publisere bilder

Maler til styret

Mal Saksliste
(brukes også til protokoll ved at tittelen endres til protokoll i stedet for saksliste)

Maler til årsmøtet 
Mal Innkalling til årsmøte
Mal Sakliste og saksdokumenter til årsmøte
Mal Protokoll årsmøte
Mal Årsberetning til årsmøte
Årsmøte i idrettslag

NIFs temasider:
Seksuell trakassering og overgrep
Mobbing