Hopp til innhold

NB! Medlemsmøtet er hos Trondheim Døveforening i Klostergata 60. Ikke på Døvehytta Granly!

Saksliste:

  1. Protokoll
  2. Info fra valgkomiteen
  3. Innkomne forslag til årsmøte?
  4. Info fra hyttekomiteen
  5. Medlemskontingent
  6. Regnskap
  7. Eventuelt

Det blir salg av kaffe og noe å bite i.

Styret 🙂

Saksliste:

1. Nytt fra styret + protokoll
2. Informasjon fra hyttekomiteen
3. DM
4. Sankthansaften
5. Ønsker fra medlemmene
6. Hva kan aktive medlemmer bidra med?
7. Eventuelt

Gratis servering!

NB! Denne gangen blir det hos Trondheim Døveforening i Klostergata 60, ikke på Døvehytta Granly!

Medlemsmøte onsdag 14. februar 2018 klokken 18:00

Saker
1. Opplesing fra protokoll
2. Årsmøtet - vi ser på saker som er kommet inn som forslag.

Eventuelt

Det blir servering av kjeks, frukt og kaffe.

Velkommen!

Oppslag: Medlemsmøte

Onsdag 8 november er det medlemsmøte på Døvehytta Granly klokken 19:00 og utover.

Saksliste
1. Opplesing fra protokoll
2. Informasjon fra Døveidrettsseminaret
3. Informasjon om julebordet 9. desember
4. Informasjon om jubileumsfesten 10. mars og søndagskafe 18. februar
Eventuelt

Velkommen!

Lørdag 21. oktober 13:00 - 15:00 blir det startmøte med NIF klubbveileder Thomas Hansen. Møtet er hos Trondheim Døveforening i Klostergata 60.

Thomas Hansen er også kjent som leder i Oslo Døves Sportsklubb og har vært engasjert i fotball i mange år.

På møtet skal vi
1. Finne ut hva som fungerer i dag
2. Finne ut hva som kan fungere enda bedre enn i dag

Resultatet av møtet skal bli en enkel tiltaksplan der vi definerer hva mange i klubben ønsker at vi skal gjøre.

Hvis du kommer vil du 
Bli enda bedre kjent med andre i laget
Bidra til enda bedre aktivitetstilbud og miljø i laget
Bidra til at klubben arbeider med konkrete mål som er i tråd med medlemmenes ønsker

Hvem kan komme? 
Lagledere, spillere, styret, komiteer, medlemmer og alle som er glade i klubben vår

Det blir servert frukt, kaffe og noe søtt å bite i.

Vi ønsker dine meninger - så bli med!

Onsdag 13. september 19:00 er det tid for medlemsmøte på Døvehytta Granly.

Det er ikke mange måneder igjen til årsmøtet og nytt budsjett skal vedtas. Derfor er det viktig at mange medlemmer møter opp og sier noe om hva de ønsker at idrettslaget skal fokusere på i fremtiden.

Er det ønske om å opprette nye aktivitetsgrupper? Mosjonsgruppe med fokus på geocaching? Nye idrettsgrener? Barnefotball? Er det behov for nytt utstyr i fotballagene? Møt opp og kom med innspill på hva du ønsker for ditt idrettslag! 

Oppslag: Medlemsmøte

Onsdag 10. mai klokken 19:00 er det medlemsmøte på Døvehytta Granly. Det blir servert frukt og kjeks til kaffen.

Saksliste:
1. Opplesing fra protokoll
2. Informere om klubbadmin og min idrett
3. Informasjon om store arrangementer 2018
4. Hyttekomitéen informere om dugnad og diverse.
5. Informasjon om arkivering av gamle styreprotokoller

Velkommen!

Oppslag: Medlemsmøte 10.05.17

Årets første medlemsmøte skjer onsdag 18. januar på Døvehytta Granly klokken 19:00.

Saksliste
Protokoll
Status redskapsbod
TDILs hjemmeside
Klubbveiledning fra NDI
Årsmøte lørdag 4. mars
Eventuelt

Med forbehold om endringer.

Velkommen!

Oppslag: Medlemsmøte 180117