Hopp til innhold

Årsmøtet ble gjennomført i dag!

Det ble en fin gjennomført årsmøte i dag lørdag 16.mars 2024.

Det var nydelig vær med sol og påskestemning på døvehytta «Granly» hvor det kom 22 stemmeberettigede medlemmer som møtte opp.

Tine fikk seg en overraskelse da hun fikk årets ildsjel 2023. Grunnen til det er at hun rekrutterte flere medlemmer til barn og ungdomskomiteen, og at de var med på aktiviteter i denne perioden. Gratulerer til Tine!

Tom Stian fikk årets bragdpokal for 2022. Det var hans sportspresentasjon i fotball som han gjorde i 2022 som gjorde til at han fikk denne. Gratulerer til Tom Stian!

Vi spiste sodd i pausen og kaker etter årsmøte. Flere i det gamle styret ble gjenvalgt bortsett fra et styremedlem. Joachim ut og Blend inn. Valg av nytt styre og øvrige verv ble gjennomført:

Valg 2024/25

Hovedstyret:
Leder: Mikal Urgård
Nestleder: Tom Stian Halvorsen
Styremedlem: Blend Hamalaw
Styremedlem: Elise Børseth
Styremedlem: Trude Nilsen
Vara: Senjur Jasari

Kontrollutvalget:
Medlem: Tine Victoria Granmo
Medlem: Nina Solem Hol
Vara: Stian Linn

14,3 Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget har

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

- Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representantene.

Valgkomiteen:
Leder:
Medlem:
Vara:
Styret får fullmakt av årsmøte til å finne en ny leder og medlemmer.

Valg av verv og funksjoner:

Fotball herrer:
Lagleder: Henrik Andersen
Medhjelper: Gruppen finner en ny medhjelper
Statistikkfører: Stian Linn

Fotball damer:
Lagleder: Beate Solem
Medhjelper: Tine Granmo
Statistikkfører: Tine Granmo

Bowling:
Lagleder:
Medhjelper:
Statistikkfører:
Styret tar ansvar for det inntil videre.

Diskgolf:
Lagleder: Tom Stian Halvorsen
Medlem: Fredrik Øvrum

Orientering:
Lagleder: Geir Willumsen

E-sport:
Lagleder: Blend Hamalaw

Barne - og ungdomskomiteen:
Lagleder: Tine Granmo
Medlem: Beate Solem
Medlem: Senjur Jasari

Døvehyttekomiteen:
Leder: Geir Willumsen
Medlem: Stian Linn
Medlem: Arne Karlsen
Medlem: Arnt Saur
Medlem: Arvid Støyva

Historiekomiteen:
Leder: Geir Willumsen
Medlem: Walter Pedersen

Sosiale Medier-komiteen:
Leder: Elise Børseth
Medlem: Smilte Adomenaite

Materialforvalter: Geir Willumsen

Statistikkfører andre idrettsgrener: Geir Willumsen

Fondsstyret:
Leder: Ola Sande
Medlem: Jan Atle Fjelldalselv
Vara: Anita Navelsaker Jonsson

Til medlemmene i Trondheim Døves Idrettslag 04.01.2024, Trondheim

Innkalling til årsmøte i Trondheim Døves Idrettslag 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Trondheim Døves Idrettslag.
Årsmøtet avholdes 16.mars kl. 14:00 på døvehytta «Granly»,
Reidar Lyseths veg 24 på Lian.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes til styret senest 2. mars. Det er senest to uker før årsmøtet.
Send det på mail til tdil@tdil.no eller post til Trondheim Døves Idrettslag, Postboks 225 Heimdal, 7474 Trondheim.
Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Det vil være på lenke til idrettslagets hjemmeside, www.tdil.no. Årsberetning og øvrige saksdokumenter vil også bli sendt per post hvis noen ønsker det.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv, må man ha vært medlem av Trondheim Døves Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Trondheim Døves Idrettslag.
Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøtet samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov §5. 

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Trondheim Døves Idrettslag kontaktes på mail til tdil@tdil.no , eller leder Mikal Urgård på mobil.nr: 900 52 707 

Velkommen til årsmøte!

Med sportslig hilsen

Styret i Trondheim Døves Idrettslag

Hei alle sammen!

Søndag den 11. februar kl 12 og 13 er det søndagskafe med medlemsmøteDøvehytta Granly.

Søndagskafe er som vanlig kl 12, og kl 13 vil det være medlemsmøte.

Sakliste:
- Forberedelse til årsmøte
- Nyheter fra styret - hva som har skjedd iløpet av 2023
- Dugnad i vår
- Eventuelt

Alle er hjertelig velkommen!

Årsmøtet ble gjennomført!


Det ble gjennomført valg på årsmøtet lørdag 18. mars på døvehytta «Granly».
Det var 24 stemmebetingelse medlemmer. 

Nina Hegdahl fikk diplom og blomster for 25 års trofaste
medlemskap da hun ikke var tilstede på julebord i fjor.

Les nederst om hvem ble valgt i
hovedstyret, verv og funksjoner. 

Konstituering av nytt styre skjer snart. 


Valg 2023
Styret:
Leder: Mikal Urgård
Nestleder: Tom Stian Halvorsen
Styremedlem: Trude Nilsen
Styremedlem: Elise Børseth
Styremedlem: Joachim Zielinski
1.Vara: Tine Victoria Granmo
2.Vara: Nina Hegdahl Solem


Kontrollutvalget
Leder: Øyvind Jakobsen
Medlem: Stian Linn
Vara: Fredrik Øvrum


Valgkomiteen:
Medlem: Justin Hol
Medlem: Tom Jonsson
Vara: Beate Hegdahl Solem.


Fotball herrer:
Lagleder: Henrik Andersen
Statistikkfører: Stian Linn


Fotball damer:
Lagleder for damer: Ingrid Grønning By – NMH
Lagleder: Beate Hegdahl Solem – DCL og treninger
Statistikkfører: Tine Victoria Granmo


Bowling:
Lagleder: Anita N. Jonsson
Medhjelper: Tom Jonsson
Statistikkfører: Trude Nilsen


Diskogolf:
Medlem: Fredrik Øvrum
Medlem: Tom Stian Halvorsen


Barn - og ungdomskomiteen:
Medlem: Tine Victoria Granmo
Medlem: Beate Hegdahl Solem
Medlem: Senjur Jasari

Døvehyttekomiteen:
Leder
: Geir Willumsen
Medlem: Stian Linn
Medlem: Arne Karlsen
Medlem: Arvid Støyva


Historiekomiteen:
Leder: Geir Willumsen
Medlem: Mikal Urgård


Sosiale Medier-komiteen:
Leder: Elise Børseth
Medlem: Smilte Adomenaite


Materialforvalter: Geir Willumsen
Statistikkfører andre idrettsgrener: Geir Willumsen


Fondsstyret:
Leder: Arvid Støyva
Medlem: Ola Sande
Vara: Fredrik Øvrum


Æres- og hederskomiteen: (mars 2022 - juni 2023) 
Medlem: Irene Korstad 
Medlem: Arne Karlsen 
Medlem: Beate Solem

Styret: fra venstre: Nina, Joachim, Tine, Tom Stian, Trude, Mikal og Elise
Nina Hegdahl Solem 25 års trofast medlemskap
115 år 👏🏻

Oppsummering av et vellykkede ball-lek for barn fra 1.trinn til 7.trinnet på Husebyhallen.


Det var ti barn som deltok, og vi lekte elefantball med alle sammen.

Etterhvert ble det delt opp i to grupper hvor en hadde futsal, i mens andre gruppe hadde ulike aktiviteter som sisten, stivheks og fargekonge.

Oppsummering av et vellykkede futsal trening med TDIL dame og herre.

Det var kjekt å se de fem ungdommene som dukket opp, hvor en er 6.trinn (med tillatelse av foresatte) og resten 7. trinnet og oppover deltok i en futsal økt med oss.

Vi hadde noen pasning øvelse, skyting på keeper så avsluttet vi med treningskamp.

Det var to spreke foresatte som deltok en del av treningen.

Takk for alle som møtt opp 🙂