Hopp til innhold

TDIL barne, -og ungdomskomiteen samarbeider med TDF og Tegnspråksbarn utvalg.
Det blir sosiale aktiviteter og frilek på Døvehytta Granly lørdag den 18.juni kl 14.00-17.00. Det blir mulighet for å låne grilling til mat som dere kan ta med selv.

Vi tenner bål fra kl 17 hvis været er bra.

Fra kl 18 har vi salg av mat og drikke. Det blir også loddtrekning i løpet av kvelden, kanskje quiz også? 😁 Gjerne ta med gevinst!

Krysser fingrene på bra vær ☀️

Velkommen!

Hei!

Årsmøtet ble gjennomført i dag lørdag 26.mars 2022. Det var 22 medlemmer som møtte opp, og ble gjennomført med både pizza og kake. Bra oppmøte, og et fint møte. Valg av nytt styre og øvrige verv ble gjennomført.

Smilte Adomenaite, Elise Børseth, Trude Nilsen, Mikal Urgård, Tom Stian Halvorsen og Arvid Støyva.

Styret: 

Leder: Mikal Urgård  

Nestleder: Trude Nilsen  

Styremedlem: Elise K. Børseth   

Styremedlem:  Arvid Støyva

Styremedlem: Tom Stian Halvorsen  

Varamedlem: Smilte Adomenaite 

 Kontrollutvalget:

Medlem: Stian Linn 

Medlem:  Styret skaffer en til. 

Vara: Beate Solem 

 Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

Årsmøtet gir Styret fullmakt til å oppnevne representanter selv. 

Valgkomiteen: 

Medlem: Joachim Zielinski 

Medlem: Senjur Jasari 

Vara: Beate Solem 

Eventuelt andre valg i henhold til idrettslagets lov eller organisasjonsplan  

Fotball herrer: 

Lagleder: Stian Linn  

Medhjelper: Beate Solem  

Statistikkfører: Stian Linn  

Fotball damer: 

Lagleder for damer: Heidi Penelope Ovesen - Aasbø – NMH 

Lagleder: Beate Solem – DCL og treninger  

Statistikkfører: Tine V. Granmo 

Bowling: 

Lagleder: Anita N. Jonsson 

Medhjelper: Tom Jonsson  

Statistikkfører: Trude Nilsen  

Barn - og ungdomskomiteen: 

Medlem: Tine V. Granmo 

Medlem: Nina Solem 

Medlem: Thomas Johannessen 

Døvehyttekomiteen: 

Leder: Geir Willumsen  

Medlem: Stian Linn  

Medlem: Arne Karlsen  

Medlem: Arvid Støyva 

Historiekomiteen: 

Leder: Geir Willumsen  

Medlem: Mikal Urgård  

Sosiale Medier-komiteen: 

Leder: Elise K. Børseth  

Medlem: Smilte Adomenaite 

Materialforvalter: Geir Willumsen  

Statistikkfører andre idrettsgrener: Geir Willumsen 

Fondsstyret: 

Leder: Tore Solem  

Medlem: Marita Løkken 

Vara: Tom Jonsson 

Æres- og hederskomiteen: 

Medlem: Irene Korstad 

Medlem: Arne Karlsen 

Medlem: Beate Solem

NM komiteen i bowling 

Trude Nilsen 

Mikal Urgård 

Styret skaffer to personer til. 

Vi skal spandere pizza på årsmøtet den 26 mars kl 14. Vi trenger derfor å vite hvem som kommer for å spise, sånn at vi vet hvor mange som skal ha. Send en melding til Elise Børseth på tlf 41466167 innen 25 mars. Dersom det er noe allergi, eller noe annet å ta hensyn til; gi beskjed om dette.

Til medlemmer i Trondheim Døves Idrettslag

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Trondheim Døves Idrettslag 2022

Styret viser til innkalling til årsmøte av 19.januar 2022.
Årsmøtet avholdes lørdag den 26.mars 2022, Reidar Lyseths veg 22, Lian på Døvehytta «Granly» kl 1430-1500. Pizza serveres fra kl 14.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2:    Velge dirigent(er)
Sak 3:    Velge protokollfører(e)
Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5:    Godkjenne innkallingen
Sak 6:    Godkjenne saklisten
Sak 7:    Godkjenne forretningsorden
Sak 8:    Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
Sak 9:    Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker

                [Her føres sakene opp med nummer 10.1, 10.2 osv.]                                                                             
Sak 11:  Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter. 
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1 Styre:

- leder

- nesteleder

- styremedlem[mer] 

- varamedlem[mer]

14.2 Kontrollutvalg:

- medlemmer

- varamedlem[mer]

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

14.4 Valgkomité:

- leder 

- medlemmer

- varamedlem

 14.5 Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan

Vedlagt følger følgende dokumenter:

Regnskap og balansen blir sendt på epost til medlemmer via klubbadmin.

Innkalling til årsmøte i Trondheim Døves Idrettslag 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Trondheim Døves Idrettslag.

… fortsett å lese «Til medlemmene i Trondheim Døves Idrettslag»

Vi har sendt faktura til medlemmer den 17.januar. Det er vanlig medlemskap på 150 kr.

Æresmedlemmer skal ikke betale faktura denne gangen.
Vi skal fakturere treningsavgift på 650 kr til aktive medlemmer senere.

Har du spørsmål. eller trenger hjelp? Ta kontakt med TDIL via e-post; tdil@tdil.no

Trondheim Døves Idrettslag arrangerte julebord lørdag 4.desember på døvehytta "Granly". Det var endelig på tide at vi kunne gjennomføre julebord for første gang etter to år p.g.a coronasituasjonen.
17 personer deltok på årets julebord, og det var god stemning hele kvelden! Vi takker alle gjester for et sosialt og trivelig samvær.

Trofast medlemmer
Ved årets julebord kunne vi markere tre medlemmers trofaste medlemskap. 40 år trofast medlemskap: Gotthard Langeland, Geir Wilumsen og Arnt Saur.

Fra venstre: Gotthard Langeland, Geir Wilumsen og Arnt Saur.

Årets ildsjel
Årets ildsjel går til personer som har gjort en ekstraordinær innsats for idrettslaget på frivillig basis. Denne personen er en som har gjort veldig mye for laget sitt over lengre tid. Representanter fra laget har også sagt at uten han, så hadde de ikke klart seg. De hadde heller ikke visst hva eller hvordan de skulle få ting gjort. Han var en stor og viktig ressurs for laget.

Årets ildsjel går til Henrik Andersen. Gratulerer!

Syreleder Mikal Urgård og Henrik Andersen

Æresmedlemmer
Fire av syv æresmedlemmer kom på julebordet og vi benyttet oss anledningen til å fotografere de flotte herrene, Det var to som ikke kunne komme, og den siste personen var Olaf Garberg som nettopp gikk bort.

Fra venstre: Arne Karlsen, Bjørn Myran, Ola Sande, Jan Atle Fjelldalselv