Hopp til innhold

Til medlemmene i Trondheim Døves Idrettslag 22.01.2023, Trondheim

Innkalling til årsmøte i Trondheim Døves Idrettslag 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Trondheim Døves Idrettslag.
Årsmøtet avholdes 18.mars og kl. 14:00 på døvehytta «Granly», Reidar Lyseths veg 24 på Lian.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 4 mars som er senest to uker før årsmøtet til tdil@tdil.no eller post til Trondheim Døves Idrettslag, Postboks 225 Heimdal, 7474 Trondheim. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på lenke til idrettslagets hjemmeside, www.tdil.no og Årsberetning og øvrige saksdokumenter vil bli også sendt per post hvis noen ønsker det.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Trondheim Døves Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Trondheim Døves Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov §5. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Trondheim Døves Idrettslag, eller leder Mikal Urgård kontaktes på mobil.nr: 900 52 707 eller tdil@tdil.no.

Velkommen til årsmøte!

Med sportslig hilsen

Styret i Trondheim Døves Idrettslag

Hei alle sammen! Legger ved informasjon og påmminelse om Mental Ungdoms lansering i Trondheim 20 januar!

Til den det måtte gjelde,

Nå er det ikke lenge til lansering i Trondheim, og vi har fått en god del påmeldinger allerede. 

Sender her en påminnelse, med informasjon om Mental Helse Ungdoms lansering i Trondheim 20.januar. 

Håper å se så mange som mulig av dere der! 😊

Vi i Mental Helse Ungdom har i samarbeid med NTNU samfunnsforskning, NTNU og UiO, gjennomført et forskningsprosjekt om mangler i psykiske helsetjenester for unge hørselshemmede og døve. Forskningsprosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam. Funnene fra studien er nå klare, og vi ønsker å invitere deg/dere til lanseringen av rapporten; «Likeverdig tilgang? Unge hørselshemmedes refleksjoner om det å oppsøke psykiske helsetjenester»!

I likhet med andre nordiske velferdsstater, har Norge en sjenerøs helse- og velferdspolitikk der norske statsborgere skal sikres et bredt helsetilbud. I praksis er det imidlertid ikke slik at alle opplever lik tilgang til disse helsetjenestene, og noen føler at helsetjenestene de blir tilbudt er designet slik at de ikke kan bruke det som tilbys. Det er med andre ord en forskjell mellom å ha en formell rettighet og få denne retten oppfylt.

Professor Patrick Kermit ved NTNU samfunnsforskning vil presentere resultatene fra den kvalitative studien om hørselshemmede unge mennesker og hindringene de har opplevd når de har søkt psykisk helsehjelp. Resultatene fra dette prosjektet, rapporten og tilhørende veiledere håper å kunne veilede helsetjenester og brukermedvirkere, samt fremheve behovet for en forbedret tjeneste for politikere og andre beslutningstakere. På gruppe- og individnivå vil funnene kunne gi unge hørselshemmede og døve verktøy de kan bruke for å bedre sin psykiske helse.

Vi inviterer derfor unge hørselshemmede og døve, fagpersoner og andre interesserte til å bli med oss på lanseringsarrangementet vårt i lokalene til Trondheim Døveforening (Klostergata 60) fredag 20.januar fra 10:00-13:00. 

Program:

10:00-12:30

Presentasjon av prosjektet og rapporten av Patrick Kermit fra NTNU Samfunnsforskning

Presentasjon fra Nasjonal Behandlingstjeneste for Sansetap og Psykisk Helse (NBSPH)

12:30-13:00

Lett servering

Registrering

Registrer ditt oppmøte for lanseringen her: Lansering av UngHørt-rapporten . Det er viktig for oss at dette arrangementet er tilgjengelig for alle. Vi ber deg derfor om å spesifisere i registreringen om du har tilretteleggingsbehov. Hvis du har spørsmål, ta gjerne kontakt med meg og jeg vil svare deg så fort som mulig.  

Facebook-arrangement her  

Del gjerne denne invitasjonen med nettverket ditt og til de som ville vært interessert i rapporten og dens funn. Jo flere vi når, jo bedre!

Håper å se så mange av dere som mulige på lanseringen 😊

Vennlig hilsen / Kind regards,

Hannah Christin Lerfaldet

Tlf: 48 20 84 18

Mental Helse Ungdom

Dronningens gate 17 | N-0154 Oslo | NORWAY

Phone: +47 21 456 100

www.mentalhelseungdom.no

Vi hadde et superfint julebord den 3.desmeber på døvehytta!

Med et nydelig juletre og fint dekket bord, var det veldig godt med god julemiddag og mat.
Det var loddsalg med mange fine premier, og det var sosialt og koselig samvær.

Veldig morsomt at æremedlemmene fortalte hver sin historie om deres tid, veldig spennende!
De som fikk diplom for 25 år og 40 år trofast medlemskap sa også noen fine ord. Morsomt å se at noen ble overrasket av å få en diplom 🙂

Æremedlemmer: Jan Atle Fjelldalselv, John Solem, Ola Sande, Walter Pedersen og Arne Karlsen.
Ikke tilstede: Bjørn Myran
Trofaste medlemmer: Stian Linn, Tom Jonsson, Beate Solem, Tone Rørstad, Trude Nilsen
Ikke tilstede: Nina Solem

Informasjon om at det er ny lagleder/trener for futsal herrer.

Henrik Andersen har tatt over som lagleder frem til årsmøte mars 2023.

Ønsker unge og eldre spillere velkommen til å ta kontakt dersom de ønsker å være med i TDIL futsal herrer.

Ta kontakt med Henrik på mail/telefon: fotballherrer@tdil.no/99562067

Hei alle sammen!

Det blir julebord på Døvehytta Granly, lørdag den 3 desember. 

Vi åpner klokken 17, og middagen starter kl 18. 

Meny: Juletallerken, koldtbord og dessert.
Allergier eller annet - gi beskjed ved påmelding. 

Det blir også salg av drikke, lodd og underholdning. Vi setter stor pris på om dere tar med fine gevinster til loddsalget 😀

I år er det også mulighet for å overnatte på Døvehytta Granly.
Ønsker du å overnatte, kan du betale ekstra for å leie sengeklær.
Du kan også ta med dine egne om du ønsker det 🙂 

For medlemmer koster det 300 kr. 

Ikke medlem koster 500 kr. 

Betaling skjer med kontant eller med vipps: 113555
Kan også betales via kontonr: 0539.26.03249.
Husk å skriv navnet ditt under 🙂 

Påmeldingsfrist: 25. november til Elise Børseth på mobilnr 41466167. 

Hjertelig velkommen skal dere være! 🤩

Arr.ansvarlig: TDIL styret. 

TDIL barne, -og ungdomskomiteen samarbeider med TDF og Tegnspråksbarn utvalg.
Det blir sosiale aktiviteter og frilek på Døvehytta Granly lørdag den 18.juni kl 14.00-17.00. Det blir mulighet for å låne grilling til mat som dere kan ta med selv.

Vi tenner bål fra kl 17 hvis været er bra.

Fra kl 18 har vi salg av mat og drikke. Det blir også loddtrekning i løpet av kvelden, kanskje quiz også? 😁 Gjerne ta med gevinst!

Krysser fingrene på bra vær ☀️

Velkommen!

Hei!

Årsmøtet ble gjennomført i dag lørdag 26.mars 2022. Det var 22 medlemmer som møtte opp, og ble gjennomført med både pizza og kake. Bra oppmøte, og et fint møte. Valg av nytt styre og øvrige verv ble gjennomført.

Smilte Adomenaite, Elise Børseth, Trude Nilsen, Mikal Urgård, Tom Stian Halvorsen og Arvid Støyva.

Styret: 

Leder: Mikal Urgård  

Nestleder: Trude Nilsen  

Styremedlem: Elise K. Børseth   

Styremedlem:  Arvid Støyva

Styremedlem: Tom Stian Halvorsen  

Varamedlem: Smilte Adomenaite 

 Kontrollutvalget:

Medlem: Stian Linn 

Medlem:  Styret skaffer en til. 

Vara: Beate Solem 

 Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

Årsmøtet gir Styret fullmakt til å oppnevne representanter selv. 

Valgkomiteen: 

Medlem: Joachim Zielinski 

Medlem: Senjur Jasari 

Vara: Beate Solem 

Eventuelt andre valg i henhold til idrettslagets lov eller organisasjonsplan  

Fotball herrer: 

Lagleder: Stian Linn  

Medhjelper: Beate Solem  

Statistikkfører: Stian Linn  

Fotball damer: 

Lagleder for damer: Heidi Penelope Ovesen - Aasbø – NMH 

Lagleder: Beate Solem – DCL og treninger  

Statistikkfører: Tine V. Granmo 

Bowling: 

Lagleder: Anita N. Jonsson 

Medhjelper: Tom Jonsson  

Statistikkfører: Trude Nilsen  

Barn - og ungdomskomiteen: 

Medlem: Tine V. Granmo 

Medlem: Nina Solem 

Medlem: Thomas Johannessen 

Døvehyttekomiteen: 

Leder: Geir Willumsen  

Medlem: Stian Linn  

Medlem: Arne Karlsen  

Medlem: Arvid Støyva 

Historiekomiteen: 

Leder: Geir Willumsen  

Medlem: Mikal Urgård  

Sosiale Medier-komiteen: 

Leder: Elise K. Børseth  

Medlem: Smilte Adomenaite 

Materialforvalter: Geir Willumsen  

Statistikkfører andre idrettsgrener: Geir Willumsen 

Fondsstyret: 

Leder: Tore Solem  

Medlem: Marita Løkken 

Vara: Tom Jonsson 

Æres- og hederskomiteen: 

Medlem: Irene Korstad 

Medlem: Arne Karlsen 

Medlem: Beate Solem

NM komiteen i bowling 

Trude Nilsen 

Mikal Urgård 

Styret skaffer to personer til.