Hopp til innhold

Oppsummering av et vellykkede ball-lek for barn fra 1.trinn til 7.trinnet på Husebyhallen.


Det var ti barn som deltok, og vi lekte elefantball med alle sammen.

Etterhvert ble det delt opp i to grupper hvor en hadde futsal, i mens andre gruppe hadde ulike aktiviteter som sisten, stivheks og fargekonge.

Oppsummering av et vellykkede futsal trening med TDIL dame og herre.

Det var kjekt å se de fem ungdommene som dukket opp, hvor en er 6.trinn (med tillatelse av foresatte) og resten 7. trinnet og oppover deltok i en futsal økt med oss.

Vi hadde noen pasning øvelse, skyting på keeper så avsluttet vi med treningskamp.

Det var to spreke foresatte som deltok en del av treningen.

Takk for alle som møtt opp 🙂

Til medlemmene i Trondheim Døves Idrettslag 22.01.2023, Trondheim

Innkalling til årsmøte i Trondheim Døves Idrettslag 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Trondheim Døves Idrettslag.
Årsmøtet avholdes 18.mars og kl. 14:00 på døvehytta «Granly», Reidar Lyseths veg 24 på Lian.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 4 mars som er senest to uker før årsmøtet til tdil@tdil.no eller post til Trondheim Døves Idrettslag, Postboks 225 Heimdal, 7474 Trondheim. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på lenke til idrettslagets hjemmeside, www.tdil.no og Årsberetning og øvrige saksdokumenter vil bli også sendt per post hvis noen ønsker det.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Trondheim Døves Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Trondheim Døves Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov §5. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Trondheim Døves Idrettslag, eller leder Mikal Urgård kontaktes på mobil.nr: 900 52 707 eller tdil@tdil.no.

Velkommen til årsmøte!

Med sportslig hilsen

Styret i Trondheim Døves Idrettslag

Hei alle sammen! Legger ved informasjon og påmminelse om Mental Ungdoms lansering i Trondheim 20 januar!

Til den det måtte gjelde,

Nå er det ikke lenge til lansering i Trondheim, og vi har fått en god del påmeldinger allerede. 

Sender her en påminnelse, med informasjon om Mental Helse Ungdoms lansering i Trondheim 20.januar. 

Håper å se så mange som mulig av dere der! 😊

Vi i Mental Helse Ungdom har i samarbeid med NTNU samfunnsforskning, NTNU og UiO, gjennomført et forskningsprosjekt om mangler i psykiske helsetjenester for unge hørselshemmede og døve. Forskningsprosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam. Funnene fra studien er nå klare, og vi ønsker å invitere deg/dere til lanseringen av rapporten; «Likeverdig tilgang? Unge hørselshemmedes refleksjoner om det å oppsøke psykiske helsetjenester»!

I likhet med andre nordiske velferdsstater, har Norge en sjenerøs helse- og velferdspolitikk der norske statsborgere skal sikres et bredt helsetilbud. I praksis er det imidlertid ikke slik at alle opplever lik tilgang til disse helsetjenestene, og noen føler at helsetjenestene de blir tilbudt er designet slik at de ikke kan bruke det som tilbys. Det er med andre ord en forskjell mellom å ha en formell rettighet og få denne retten oppfylt.

Professor Patrick Kermit ved NTNU samfunnsforskning vil presentere resultatene fra den kvalitative studien om hørselshemmede unge mennesker og hindringene de har opplevd når de har søkt psykisk helsehjelp. Resultatene fra dette prosjektet, rapporten og tilhørende veiledere håper å kunne veilede helsetjenester og brukermedvirkere, samt fremheve behovet for en forbedret tjeneste for politikere og andre beslutningstakere. På gruppe- og individnivå vil funnene kunne gi unge hørselshemmede og døve verktøy de kan bruke for å bedre sin psykiske helse.

Vi inviterer derfor unge hørselshemmede og døve, fagpersoner og andre interesserte til å bli med oss på lanseringsarrangementet vårt i lokalene til Trondheim Døveforening (Klostergata 60) fredag 20.januar fra 10:00-13:00. 

Program:

10:00-12:30

Presentasjon av prosjektet og rapporten av Patrick Kermit fra NTNU Samfunnsforskning

Presentasjon fra Nasjonal Behandlingstjeneste for Sansetap og Psykisk Helse (NBSPH)

12:30-13:00

Lett servering

Registrering

Registrer ditt oppmøte for lanseringen her: Lansering av UngHørt-rapporten . Det er viktig for oss at dette arrangementet er tilgjengelig for alle. Vi ber deg derfor om å spesifisere i registreringen om du har tilretteleggingsbehov. Hvis du har spørsmål, ta gjerne kontakt med meg og jeg vil svare deg så fort som mulig.  

Facebook-arrangement her  

Del gjerne denne invitasjonen med nettverket ditt og til de som ville vært interessert i rapporten og dens funn. Jo flere vi når, jo bedre!

Håper å se så mange av dere som mulige på lanseringen 😊

Vennlig hilsen / Kind regards,

Hannah Christin Lerfaldet

Tlf: 48 20 84 18

Mental Helse Ungdom

Dronningens gate 17 | N-0154 Oslo | NORWAY

Phone: +47 21 456 100

www.mentalhelseungdom.no