Hopp til innhold

Årsmøtet ble gjennomført i dag!

Det ble en fin gjennomført årsmøte i dag lørdag 16.mars 2024.

Det var nydelig vær med sol og påskestemning på døvehytta «Granly» hvor det kom 22 stemmeberettigede medlemmer som møtte opp.

Tine fikk seg en overraskelse da hun fikk årets ildsjel 2023. Grunnen til det er at hun rekrutterte flere medlemmer til barn og ungdomskomiteen, og at de var med på aktiviteter i denne perioden. Gratulerer til Tine!

Tom Stian fikk årets bragdpokal for 2022. Det var hans sportspresentasjon i fotball som han gjorde i 2022 som gjorde til at han fikk denne. Gratulerer til Tom Stian!

Vi spiste sodd i pausen og kaker etter årsmøte. Flere i det gamle styret ble gjenvalgt bortsett fra et styremedlem. Joachim ut og Blend inn. Valg av nytt styre og øvrige verv ble gjennomført:

Valg 2024/25

Hovedstyret:
Leder: Mikal Urgård
Nestleder: Tom Stian Halvorsen
Styremedlem: Blend Hamalaw
Styremedlem: Elise Børseth
Styremedlem: Trude Nilsen
Vara: Senjur Jasari

Kontrollutvalget:
Medlem: Tine Victoria Granmo
Medlem: Nina Solem Hol
Vara: Stian Linn

14,3 Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget har

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

- Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representantene.

Valgkomiteen:
Leder:
Medlem:
Vara:
Styret får fullmakt av årsmøte til å finne en ny leder og medlemmer.

Valg av verv og funksjoner:

Fotball herrer:
Lagleder: Henrik Andersen
Medhjelper: Gruppen finner en ny medhjelper
Statistikkfører: Stian Linn

Fotball damer:
Lagleder: Beate Solem
Medhjelper: Tine Granmo
Statistikkfører: Tine Granmo

Bowling:
Lagleder:
Medhjelper:
Statistikkfører:
Styret tar ansvar for det inntil videre.

Diskgolf:
Lagleder: Tom Stian Halvorsen
Medlem: Fredrik Øvrum

Orientering:
Lagleder: Geir Willumsen

E-sport:
Lagleder: Blend Hamalaw

Barne - og ungdomskomiteen:
Lagleder: Tine Granmo
Medlem: Beate Solem
Medlem: Senjur Jasari

Døvehyttekomiteen:
Leder: Geir Willumsen
Medlem: Stian Linn
Medlem: Arne Karlsen
Medlem: Arnt Saur
Medlem: Arvid Støyva

Historiekomiteen:
Leder: Geir Willumsen
Medlem: Walter Pedersen

Sosiale Medier-komiteen:
Leder: Elise Børseth
Medlem: Smilte Adomenaite

Materialforvalter: Geir Willumsen

Statistikkfører andre idrettsgrener: Geir Willumsen

Fondsstyret:
Leder: Ola Sande
Medlem: Jan Atle Fjelldalselv
Vara: Anita Navelsaker Jonsson

i Elverum 8-11.mars-24

Vi bodde i Thon hotell Central. Turen har gått fint og vellykket helg også.
Bowlingmøte og spiste middag/dessert på Fryd og Gammen

Det var 13 menn og 6 damer som deltok.

Resultater fra fredag til søndag som Tom Jonsson spilte bowling.

Fredag:
Dobbel/singel : 6 serier: gj.snitt 169,17= 1015 p. Han kom på 6.plass

Lørdag:
Mellomspill 6 serier : 1015 p pluss 1027p gj.snitt 170, 17= 2042 p. Han kom på 5.plass
Søndag:
Finale: 2042 pluss 893, bonus 90= 3025, gj.snitt 178,60.
Han kom på 5.plass og fikk en liten fin pokal. Flott jobbet av han.

Tillegg vårt medlem Trude Nilsen fra Munken BK kom på 2.plass i finalen.

Norgesmester ble:
Hildegunn fra stavanger døve IF og Kjell Ivar Mesics fra Grenland BK.

Hvis dere er nysgjerig, kan se inn i Norgesbowlingforbund å søke på NM sgl/dbl/Døve/hørselshemmede, der står det resultater bla.

Skrevet av Lagleder Anita N. Jonsson

Til medlemmer i Trondheim Døves Idrettslag 7. mars 2024

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Trondheim Døves Idrettslag 2024

Styret viser til innkalling til årsmøte av 4. januar 2024.

Årsmøtet avholdes den 16.mars kl. 14:00 på døvehytta «Granly», Reidar Lyseths veg 24 på Lian.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
Sak 2:    Velge dirigent(er)
Sak 3:    Velge protokollfører(e)
Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5:    Godkjenne forretningsorden
Sak 6:    Godkjenne innkallingen
Sak 7:    Godkjenne saklisten
Sak 8:    Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
Sak 9:    Behandle idrettslagets regnskap
Sak 10: Behandle innkomne forslag og saker                                                                                                                                                            
Sak 11:  Fastsette medlemskontingent. 
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 14: Valg

14.1 Styre:
- leder
- nesteleder
- styremedlemmer 
- varamedlem[mer]

14.2 Kontrollutvalg:
- leder
- medlem
- varamedlem
14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

14.4 Valgkomité:
- leder 
- medlem
- varamedlem

Årsmøtepapirer og regnskap vil bli sendt pr. epost til medlemmer via klubbadmin.

Ved spørsmål om årsmøtet, kontakt:
Trondheim Døves Idrettslag på epost: tdil@tdil.no
eller
styreleder Mikal Urgård på sms 900 52 707

Med vennlig hilsen
styret

Vårt medlem Trude Nilsen deltok på NM i bowling for veteran (for hørende) i Oslo i helgen. Hun representerer sin klubb Munken bowlingklubb.

Hun ble norgesmester i double for DA sammen med lagvenninne, se bilde. Det var veldig fantastisk og gøy synes hun.

Single: Hun kom 7. plass og fikk 1105 poeng, snitt 184,17. Mangler bare 9 poeng til å komme på plass til semifinalen og finale for dame, klasse A, men hun var fornøyd med resultatet sitt. 6 beste damer som skulle gå videre i semifinalen og finalen.

Neste mesterskap blir det NM i bowling for døve/hørselshemmede i Elverum i mars.

Til medlemmene i Trondheim Døves Idrettslag 04.01.2024, Trondheim

Innkalling til årsmøte i Trondheim Døves Idrettslag 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Trondheim Døves Idrettslag.
Årsmøtet avholdes 16.mars kl. 14:00 på døvehytta «Granly»,
Reidar Lyseths veg 24 på Lian.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes til styret senest 2. mars. Det er senest to uker før årsmøtet.
Send det på mail til tdil@tdil.no eller post til Trondheim Døves Idrettslag, Postboks 225 Heimdal, 7474 Trondheim.
Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Det vil være på lenke til idrettslagets hjemmeside, www.tdil.no. Årsberetning og øvrige saksdokumenter vil også bli sendt per post hvis noen ønsker det.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv, må man ha vært medlem av Trondheim Døves Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Trondheim Døves Idrettslag.
Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøtet samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov §5. 

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Trondheim Døves Idrettslag kontaktes på mail til tdil@tdil.no , eller leder Mikal Urgård på mobil.nr: 900 52 707 

Velkommen til årsmøte!

Med sportslig hilsen

Styret i Trondheim Døves Idrettslag