Hopp til innhold

Sakliste til årsmøte

Til medlemmer i Trondheim Døves Idrettslag 7. mars 2024

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Trondheim Døves Idrettslag 2024

Styret viser til innkalling til årsmøte av 4. januar 2024.

Årsmøtet avholdes den 16.mars kl. 14:00 på døvehytta «Granly», Reidar Lyseths veg 24 på Lian.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
Sak 2:    Velge dirigent(er)
Sak 3:    Velge protokollfører(e)
Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5:    Godkjenne forretningsorden
Sak 6:    Godkjenne innkallingen
Sak 7:    Godkjenne saklisten
Sak 8:    Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
Sak 9:    Behandle idrettslagets regnskap
Sak 10: Behandle innkomne forslag og saker                                                                                                                                                            
Sak 11:  Fastsette medlemskontingent. 
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 14: Valg

14.1 Styre:
- leder
- nesteleder
- styremedlemmer 
- varamedlem[mer]

14.2 Kontrollutvalg:
- leder
- medlem
- varamedlem
14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

14.4 Valgkomité:
- leder 
- medlem
- varamedlem

Årsmøtepapirer og regnskap vil bli sendt pr. epost til medlemmer via klubbadmin.

Ved spørsmål om årsmøtet, kontakt:
Trondheim Døves Idrettslag på epost: tdil@tdil.no
eller
styreleder Mikal Urgård på sms 900 52 707

Med vennlig hilsen
styret

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *