Hopp til innhold

Oppsummering av et vellykkede ball-lek for barn fra 1.trinn til 7.trinnet på Husebyhallen.


Det var ti barn som deltok, og vi lekte elefantball med alle sammen.

Etterhvert ble det delt opp i to grupper hvor en hadde futsal, i mens andre gruppe hadde ulike aktiviteter som sisten, stivheks og fargekonge.

Oppsummering av et vellykkede futsal trening med TDIL dame og herre.

Det var kjekt å se de fem ungdommene som dukket opp, hvor en er 6.trinn (med tillatelse av foresatte) og resten 7. trinnet og oppover deltok i en futsal økt med oss.

Vi hadde noen pasning øvelse, skyting på keeper så avsluttet vi med treningskamp.

Det var to spreke foresatte som deltok en del av treningen.

Takk for alle som møtt opp 🙂

Til medlemmene i Trondheim Døves Idrettslag 22.01.2023, Trondheim

Innkalling til årsmøte i Trondheim Døves Idrettslag 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Trondheim Døves Idrettslag.
Årsmøtet avholdes 18.mars og kl. 14:00 på døvehytta «Granly», Reidar Lyseths veg 24 på Lian.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 4 mars som er senest to uker før årsmøtet til tdil@tdil.no eller post til Trondheim Døves Idrettslag, Postboks 225 Heimdal, 7474 Trondheim. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på lenke til idrettslagets hjemmeside, www.tdil.no og Årsberetning og øvrige saksdokumenter vil bli også sendt per post hvis noen ønsker det.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Trondheim Døves Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Trondheim Døves Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov §5. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Trondheim Døves Idrettslag, eller leder Mikal Urgård kontaktes på mobil.nr: 900 52 707 eller tdil@tdil.no.

Velkommen til årsmøte!

Med sportslig hilsen

Styret i Trondheim Døves Idrettslag