Hopp til innhold

Saksliste og dokumenter til årsmøte

Viser til innkalling av 18. januar 2018 til årsmøte i Trondheim Døves Idrettslag onsdag den 28. februar klokken 18:00 i lokalene til Trondheim Døveforening.

Saksdokumentene blir ikke sendt i posten til medlemmene.

Pizza bestilles til levering 17:15. Gi beskjed på 91311936 senest dagen før (27/2) eller trykk "skal" på FB-eventet om du skal ha pizza.

Viktig info om valg
Det har dessverre ikke vært enkelt for valgkomiteen å finne kandidater. Vi har en avtale med Trøndelag Idrettskrets der det nye styret kan få kurset "Styrearbeid i praksis" alene med kursleder og tegnspråktolk. Ingen erfaring er nødvendig. Avtroppende styre har jobbet for å gjøre styrearbeidet enklere og det er et mål at det skal bli enda enklere!
Les gjerne: Eksempel på arbeidsoppgaver i styret

Sakliste
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er)  samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

 1. Foreta følgende valg:
  a) Leder og nestleder
  b) …...styremedlem    og….. varamedlem
  c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  d) 2 revisorer
  e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
  f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Saksdokumenter:
Saksliste og dokumenter
Årsberetning 2017
Balanse 31.12.2017
Regnskap 2017 og budsjett 2018
Avdelingsregnskap 2017 og budsjett 2018 - Døvehytta Granly
Avdelingsregnskap 2017 og budsjett 2018 - Idrettsgrener
Forslag og saker
7. Forslag til medlemskontingent
Valgkomiteens innstilling
Revisjonsberetning TDIL 2017
Noter til regnskapet pr.31.12.17

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *