Hopp til innhold

Innkalling til ekstraordinært årsmøte onsdag 21. mars

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Trondheim Døves Idrettslag.

Årsmøtet avholdes onsdag den 21.mars klokken 18.00 i A.C. Møller skoles lokaler.
Adresse: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal

Sakliste
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
5. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) …...styremedlem og….. varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) 2 revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Kommentar til sakslisten:
Punkt 4. om idrettslagets organisasjonsplan ble behandlet på ordinært årsmøte, men for å kunne ha rom for endringer før valget gjennomføres er saken også ført opp på ekstraordinært årsmøte.

Viktig:
Vi oppfordrer medlemmene til å være aktive i forkant av valget. Snakk med hverandre, tenk gjennom om man kan ta på seg verv, om det er mulighet for ny organisering i idrettslaget - og ikke minst, gi beskjed til Valgkomiteen om du selv ønsker å stille eller har forslag til kandidater. Det gjennomføres skriftlig avstemning dersom det er flere enn en kandidat til ett verv.

Ved forslag til kandidater er det viktig at de på forhånd er blitt spurt og har sagt ja.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. se idrettslagets lov §5 til § 8.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i Trondheim Døves Idrettslag

Innkalling ekstraordinært årsmøte

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *