Hopp til innhold

(Arvid Støyva, Irene Korstad, Espen Langeland, Sissel Hegdahl, Mikal Urgård og Tom Jonsson. Senjur Jasari var ikke tilstede da bildet ble tatt.)
Ekstraordinært årsmøte ble gjennomført i går onsdag 21. mars 2018. Valg av nytt styre og øvrige verv ble gjennomført - les resten av artikkelen for å se hvem som sitter i de ulike vervene. Et par verv har årsmøtet gitt styret fullmakt til å foreta supplering. Konstituering av nytt styre skjer først etter påske.

Historiekomiteen er nytt og formålet er å samle på historiske bilder, ting mm. og eventuelt ordne digitalisering av bildene.

Æres- og hedersmedaljekomiteen ble vedtatt nedlagt på årsmøtet og opprettes igjen ved jubileum.

Gratulerer til alle tillitsvalgte!
… fortsett å lese «Nye tillitsvalgte»

Valgprosessen ble stoppet på årsmøtet og det blir derfor ekstraordinært årsmøte onsdag 21. mars 18:00 på A.C. Møller skole.

Vi i valgkomiteen har snakket med mange og spurt 71 av TDIL’s medlemmer om verv i styret eller undergrupper. Av disse har vi fått svar fra 67 personer, som har takket nei til verv.

Vi mangler personer primært i Styret og Hyttekomiteen. Noen har sagt ja, og det er positivt. Noen fortsetter i sine verv, og vi har fått på plass to personer i Styret.

TDIL er helt avhengig av å få inn personer som vil ta på seg verv og gjøre en innsats for idrettslaget. Hvis vi ikke får på plass Styret ved det ekstraordinære årsmøtet blir konsekvensen at TDIL går mot oppløsning. Slik situasjonen er nå ser vi oss nødt til å prioritere å få inn personer i styret for at TDIL skal bestå.

Styret (på valg)

Leder: Espen Langeland
Nestleder: ?
Styremedlem: Arvid Støyva eller Trude Nilsen
Styremedlem: ?
Styremedlem?
Vara: Tom Jönsson

Organisasjonsplanen skal behandles på det ekstraordinære årsmøtet før valget og det vil være mulig å redusere styret ned til minimumskravet. Får man heller ikke på plass et styre går det mot oppløsning av Trondheim Døves Idrettslag.

Minimumskravet:

- Leder, nestleder, 1 styremedlem og 1 varamedlem
- 2 revisorer
- Valgkomite bestående av leder, to medlemmer og et varamedlem

 

Da blir altså vår oversikt slik:

Styret (på valg)
Leder: Espen Langeland
Nestleder: ?
Styremedlem: Arvid Støyva eller Trude Nilsen
Vara: Tom Jönsson

Revisor:
Revisor I: ?
Revisor II: ?

Valgkomite: Velges ved det ekstraordinære årsmøtet.

 

Med vennlig hilsen Valgkomiteen v/ Marita Løkken, Tarjei Roald Bern og Stian Linn

 

Det blir holdes Døvemesterskap på Centrum bowling i helgen 9-11.mars 2018. 19 spillere - 13 herrer og 6 damer.

Program:
Fredag: Singel kl. 13.00 og kl. 16.00
Lørdag: Double kl. 09.00
Søndag: PP-finale kl. 10.00

Premieutdelingen etter PP finale blir kl. 13.00 på Centrum bowling.

Kom og se på oss som er i aksjon.

Resultater legges ut her: https://www.bowlingres.no/turneringer/2018/dvemeseterskap/#tab/Deltagere

Gratis inngang.
Velkommen.

Barne,- og ungdomskomiteen ved TDIL inviterer til det tradisjonelle
barneskirennet på Døvehytta, som i år holdes søndag 18. mars.

Oppmøte og registrering fra kl. 11:00, og Barneskirennet starter kl. 12:00.
Det blir diplom og premie til alle barn som gjennomfører skirennet,
premieutdelingen starter ca kl. 13:30. For de minste barna, som kanskje ikke
har ski enda, er det lov å gjennomføre skirennet på akebrett med en forelder
som trekker ☺

Av mat får alle påmeldte barn gratis pølse og saft etter barneskirennet. Det
holdes søndagskafe samme dag, så det er mulig å få kjøpe vafler, kake, brus og
kaffe for de som vil ha.

Hvis voksne vil delta på skirennet, er det også mulig. Ta med egne ski og
gjennomfør skirennet på idealtid, og vi har premie til de tre beste.
Ta gjerne med bøtter og spader for å leke i snøen, akebrett, eller gulrot og hatt
til snømann og konkurrer med hverandre om å lage den største snømannen.
Hjertelig velkommen til en trivelig dag på Døvehytta!

Påmelding på sms til Marita Løkken på 97729111 innen fredag 16.mars. Oppgi
barnet/barnas navn og alder.

Med vennlig hilsen Barne- og ungdomskomiteen
v/ Marita, Bente og Gunnar

1

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Trondheim Døves Idrettslag.

Årsmøtet avholdes onsdag den 21.mars klokken 18.00 i A.C. Møller skoles lokaler.
Adresse: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal

Sakliste
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
5. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) …...styremedlem og….. varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) 2 revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Kommentar til sakslisten:
Punkt 4. om idrettslagets organisasjonsplan ble behandlet på ordinært årsmøte, men for å kunne ha rom for endringer før valget gjennomføres er saken også ført opp på ekstraordinært årsmøte.

Viktig:
Vi oppfordrer medlemmene til å være aktive i forkant av valget. Snakk med hverandre, tenk gjennom om man kan ta på seg verv, om det er mulighet for ny organisering i idrettslaget - og ikke minst, gi beskjed til Valgkomiteen om du selv ønsker å stille eller har forslag til kandidater. Det gjennomføres skriftlig avstemning dersom det er flere enn en kandidat til ett verv.

Ved forslag til kandidater er det viktig at de på forhånd er blitt spurt og har sagt ja.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. se idrettslagets lov §5 til § 8.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i Trondheim Døves Idrettslag

Innkalling ekstraordinært årsmøte

1

TDIL sendte to damelag og ett herrelag til mesterskapet i Oslo. De skal få komme med sine oppsummeringer etterhvert, men her er en kort presentasjon av lagene og resultatene. Vi vil også gratulere Trondheim A med sitt 30. gull, og Silje Marie Grønvik som for tredje gang på rad ble kåret til beste unge spiller! Les mer for bilder og resultater.  … fortsett å lese «Futsalmesterskapet i Oslo 2-4. mars»

Valgkomiteen har sendt inn sin innstilling. Styret oppfordrer medlemmene til å ta kontakt med valgkomiteen om de ønsker å stille til valg. Medlemmer kan også ta kontakt med styret ved spørsmål om oppgaver i styret mm.

Organisasjonsplanen skal behandles før valget, og det er derfor mulig å endre på hvordan idrettslaget er satt sammen. Forslag til endringer kan fremmes på årsmøtet og trenger ikke å sendes inn på forhånd. 

Trykk les mer for å se innstillingen. 
… fortsett å lese «Valgkomiteens innstilling»

Viser til innkalling av 18. januar 2018 til årsmøte i Trondheim Døves Idrettslag onsdag den 28. februar klokken 18:00 i lokalene til Trondheim Døveforening.

Saksdokumentene blir ikke sendt i posten til medlemmene.

Pizza bestilles til levering 17:15. Gi beskjed på 91311936 senest dagen før (27/2) eller trykk "skal" på FB-eventet om du skal ha pizza.

Viktig info om valg
Det har dessverre ikke vært enkelt for valgkomiteen å finne kandidater. Vi har en avtale med Trøndelag Idrettskrets der det nye styret kan få kurset "Styrearbeid i praksis" alene med kursleder og tegnspråktolk. Ingen erfaring er nødvendig. Avtroppende styre har jobbet for å gjøre styrearbeidet enklere og det er et mål at det skal bli enda enklere!
Les gjerne: Eksempel på arbeidsoppgaver i styret

Sakliste
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er)  samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

 1. Foreta følgende valg:
  a) Leder og nestleder
  b) …...styremedlem    og….. varamedlem
  c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  d) 2 revisorer
  e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
  f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Saksdokumenter:
Saksliste og dokumenter
Årsberetning 2017
Balanse 31.12.2017
Regnskap 2017 og budsjett 2018
Avdelingsregnskap 2017 og budsjett 2018 - Døvehytta Granly
Avdelingsregnskap 2017 og budsjett 2018 - Idrettsgrener
Forslag og saker
7. Forslag til medlemskontingent
Valgkomiteens innstilling
Revisjonsberetning TDIL 2017
Noter til regnskapet pr.31.12.17

 

Kjære medlemmer!

I dag er det 110 år siden De Døves Idrettslag ble stiftet. Idrettslaget vi i dag kjenner som Trondheim Døves Idrettslag. Norges nordligste døveidrettslag med en lang og rik idrettshistorie.

110 år er ingen alder, og vi ser frem til årene idrettslaget har foran seg, men først skal det feires!

Søndag 18. februar er det gratis saft, kaffe og kake på Døvehytta Granly. Hytta er åpen 11 - 15, og denne gangen er også møterommet åpent. Her vil det bli anledning til å se premiesamlingen og bilder fra årene.

Lørdag 10. mars er det festmiddag på Scandic Solsiden, og påmeldingsfristen er I DAG! Mer info: http://www.tdil.no/2017/12/19/festmiddag-lordag-10-mars/

Første versjon av klubbhåndboka er ferdig og man finner den under fanen "Klubbhåndbok". Alternativt følge denne linken tdil.no/klubbhandbok/.

Klubbhåndboka skal være et verktøy for både styre og medlemmer, og kunne svare på det meste. På samme side vil man blant annet finne maler til søknadsskjema for økonomisk støtte og link til NIFs temasider om seksuell trakassering og overgrep.