Hopp til innhold

Barneskirenn og søndagscafe på Døvehytta Granly ble vel gjennomført med 21 tøffe barn fra 1-12 år som gjennomførte barneskirennet. Vinteren viste seg fra en tøff side, men alle barna hadde gode klær og det var flott å se at de trivdes så godt både ute og inne. Kakao og pølser var nok ekstra godt å varme seg på i peisstua etterpå.

14 voksne gikk også skirenn etter at barna var ferdig, og vinneren av idealtid ble Justin Hol.
Tusen takk til alle sammen som bidro, og til alle som kom og gjorde dagen så fin!
Hilsen Barne- og ungdomskomiteen v/ Marita og Bente

Under festmiddagen i anledning idrettslagets 110-årsjubileum ble det utdelt hederspriser, og alle var fullt fortjente!

Tom Jonsson fikk diplom med utmerkelse for hans mangeårige engasjement i de ulike idrettsgrener og verv i idrettslaget.

Stian Linn fikk diplom med utmerkelse for sin frivillige innsats for idrettslaget gjennom mange år.

Trude Nilsen fikk diplom med utmerkelse for hennes gode prestasjoner i bowling i mange år både innen- og utenlands.

Unni Helland fikk diplom med utmerkelse for hennes gode prestasjoner og mangeårige innsats for kvinnefotballen.

Æres- og hedersmedaljekomiteen bestod av Mikal Urgård, Arnt Saur og Tom Jonsson. Det var kun Mikal, Arnt og leder Berit Emilie Sørnypan som visste at Tom Jonsson også skulle få hedersprisen. 

(Arvid Støyva, Irene Korstad, Espen Langeland, Sissel Hegdahl, Mikal Urgård og Tom Jonsson. Senjur Jasari var ikke tilstede da bildet ble tatt.)
Ekstraordinært årsmøte ble gjennomført i går onsdag 21. mars 2018. Valg av nytt styre og øvrige verv ble gjennomført - les resten av artikkelen for å se hvem som sitter i de ulike vervene. Et par verv har årsmøtet gitt styret fullmakt til å foreta supplering. Konstituering av nytt styre skjer først etter påske.

Historiekomiteen er nytt og formålet er å samle på historiske bilder, ting mm. og eventuelt ordne digitalisering av bildene.

Æres- og hedersmedaljekomiteen ble vedtatt nedlagt på årsmøtet og opprettes igjen ved jubileum.

Gratulerer til alle tillitsvalgte!
… fortsett å lese «Nye tillitsvalgte»

Valgprosessen ble stoppet på årsmøtet og det blir derfor ekstraordinært årsmøte onsdag 21. mars 18:00 på A.C. Møller skole.

Vi i valgkomiteen har snakket med mange og spurt 71 av TDIL’s medlemmer om verv i styret eller undergrupper. Av disse har vi fått svar fra 67 personer, som har takket nei til verv.

Vi mangler personer primært i Styret og Hyttekomiteen. Noen har sagt ja, og det er positivt. Noen fortsetter i sine verv, og vi har fått på plass to personer i Styret.

TDIL er helt avhengig av å få inn personer som vil ta på seg verv og gjøre en innsats for idrettslaget. Hvis vi ikke får på plass Styret ved det ekstraordinære årsmøtet blir konsekvensen at TDIL går mot oppløsning. Slik situasjonen er nå ser vi oss nødt til å prioritere å få inn personer i styret for at TDIL skal bestå.
… fortsett å lese «Viktig melding fra Valgkomiteen»

Det blir holdes Døvemesterskap på Centrum bowling i helgen 9-11.mars 2018. 19 spillere - 13 herrer og 6 damer.

Program:
Fredag: Singel kl. 13.00 og kl. 16.00
Lørdag: Double kl. 09.00
Søndag: PP-finale kl. 10.00

Premieutdelingen etter PP finale blir kl. 13.00 på Centrum bowling.

Kom og se på oss som er i aksjon.

Resultater legges ut her: https://www.bowlingres.no/turneringer/2018/dvemeseterskap/#tab/Deltagere

Gratis inngang.
Velkommen.

Barne,- og ungdomskomiteen ved TDIL inviterer til det tradisjonelle
barneskirennet på Døvehytta, som i år holdes søndag 18. mars.

Oppmøte og registrering fra kl. 11:00, og Barneskirennet starter kl. 12:00.
Det blir diplom og premie til alle barn som gjennomfører skirennet,
premieutdelingen starter ca kl. 13:30. For de minste barna, som kanskje ikke
har ski enda, er det lov å gjennomføre skirennet på akebrett med en forelder
som trekker ☺

Av mat får alle påmeldte barn gratis pølse og saft etter barneskirennet. Det
holdes søndagskafe samme dag, så det er mulig å få kjøpe vafler, kake, brus og
kaffe for de som vil ha.

Hvis voksne vil delta på skirennet, er det også mulig. Ta med egne ski og
gjennomfør skirennet på idealtid, og vi har premie til de tre beste.
Ta gjerne med bøtter og spader for å leke i snøen, akebrett, eller gulrot og hatt
til snømann og konkurrer med hverandre om å lage den største snømannen.
Hjertelig velkommen til en trivelig dag på Døvehytta!

Påmelding på sms til Marita Løkken på 97729111 innen fredag 16.mars. Oppgi
barnet/barnas navn og alder.

Med vennlig hilsen Barne- og ungdomskomiteen
v/ Marita, Bente og Gunnar

1

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Trondheim Døves Idrettslag.

Årsmøtet avholdes onsdag den 21.mars klokken 18.00 i A.C. Møller skoles lokaler.
Adresse: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal

Sakliste
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
5. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) …...styremedlem og….. varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) 2 revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Kommentar til sakslisten:
Punkt 4. om idrettslagets organisasjonsplan ble behandlet på ordinært årsmøte, men for å kunne ha rom for endringer før valget gjennomføres er saken også ført opp på ekstraordinært årsmøte.

Viktig:
Vi oppfordrer medlemmene til å være aktive i forkant av valget. Snakk med hverandre, tenk gjennom om man kan ta på seg verv, om det er mulighet for ny organisering i idrettslaget - og ikke minst, gi beskjed til Valgkomiteen om du selv ønsker å stille eller har forslag til kandidater. Det gjennomføres skriftlig avstemning dersom det er flere enn en kandidat til ett verv.

Ved forslag til kandidater er det viktig at de på forhånd er blitt spurt og har sagt ja.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. se idrettslagets lov §5 til § 8.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i Trondheim Døves Idrettslag

Innkalling ekstraordinært årsmøte

1

TDIL sendte to damelag og ett herrelag til mesterskapet i Oslo. De skal få komme med sine oppsummeringer etterhvert, men her er en kort presentasjon av lagene og resultatene. Vi vil også gratulere Trondheim A med sitt 30. gull, og Silje Marie Grønvik som for tredje gang på rad ble kåret til beste unge spiller! Les mer for bilder og resultater.  … fortsett å lese «Futsalmesterskapet i Oslo 2-4. mars»