Hopp til innhold

Døvemesterskap i bowling ble gjennomført helgen 17. - 19. mars i Kristiansand. Fra TDIL deltok Trude Nilsen, Tom Jonsson og Arnt Saur. Av medaljevinnere kom Trude Nilsen på 2 plass double, 1. plass singel og 2 plass i PP-finalen.
Foto: Stavanger Døves Idrettsforening 
… fortsett å lese «Resultater døvemesterskap i bowling»

Onsdag 29. mars ble det gjennomført ekstraordinært årsmøte på A.C. Møller skole. Saken for årsmøtet var valg av leder og ett medlem til Døvehyttekomiteen. 14 medlemmer møtte opp.

Geir Willumsen ble enstemmig valgt som leder av Døvehyttekomiteen og Jan Atle Fjelldalselv ble enstemmig valgt som medlem i Døvehyttekomiteen.

Årsmøtet 4. mars valgte Arnt Saur og Tom Inge Ovesen inn i Døvehyttekomiteen som medlemmer. Hele komiteen ser derfor slik ut:

Leder: Geir Willumsen
Medlem: Arnt Saur, Tom Inge Ovesen og Jan Atle Fjelldalselv
Frivillige medhjelpere: Walter Pedersen, Arne Karlsen og Bjørn Myran

Denne helgen spilles det døvemesterskap i futsal i Larvik og arrangør er Holtan Døves Sportsklubb. Vi sender i alt fire lag og oversikt over lagene og spillere finner du lenger ned i denne saken. Gledelig er det å se at vi har flere nye spillere som er med oss for første gang!

Det vil bli oppdateringer og muligens livesending på Facebook.
Arrangørens hjemmeside: HDSK
… fortsett å lese «Døvemesterskap i futsal i Larvik»

2018 blir et år med mye aktivitet for idrettslaget. Vi skal feire 110-årsjubileum og har fått bekreftet at vi får arrangere DM i futsal på høsten. Rundt 10. april får vi vite om vi også får arrangere DM i bowling i mars.

Styret søker derfor etter personer som har lyst til å være med i ulike komiteer. Det vil være en representant fra styret i hver av komiteene og målet er å få til et godt samarbeid mellom styret og komiteene.

Disse komiteene trenger vi personer til: 
Festkomité i anledning 110-årsjubileet
Arrangørkomité for DM i futsal (høsten 2018)
Arrangørkomité for DM i bowling (mars 2018)

Som nevnt venter vi på avklaring for DM i bowling, men det er likevel mulig å melde interesse. Vi vil også etterhvert trenge frivillige under arrangementene. Dette blir informert om på et senere tidspunkt.

Send e-post til trondheimdovesil[@]gmail.com og gi beskjed hvilke komité du kan tenke deg å være med i. Neste styremøte er 20. april og styret håper å få tilbakemelding før den tid.

Onsdag 29. mars 2017 klokken 19:00 på A.C. Møller skole

Det blir et kort ekstraordinært årsmøte der vi skal velge leder og medlem(mer) til Døvehyttekomiteen.

Per i dag består Døvehyttekomiteen av Arnt Saur og Tom Inge Ovesen. Valgkomiteen skal ikke lage en innstilling til dette valget, og styret oppfordrer derfor medlemmene til å snakke sammen og komme med forslag til kandidater. Dersom personen ikke kan være tilstede på møtet er det viktig at personen er spurt på forhånd om hen ønsker å stille til valg.

Vedlegg: Innkalling og saksliste

4

Det ble gjennomført valg på årsmøtet lørdag 4. mars. Det ble også enighet om å kalle inn til ekstraordinært årsmøte for å gjennomføre suppleringsvalg til Hyttekomiteen. … fortsett å lese «Organisasjonsplan etter årsmøtet»

Minner om årsmøtet lørdag 4. mars klokken 12:00 på Døvehytta Granly. Hytta er åpen fra 11:00. Vi bestiller pizza og kake, og ønsker derfor beskjed om allergier e.l. før onsdag 1. mars. Flott om du også gir beskjed om du kommer slik at vi vet hvor mye som skal bestilles.

Gi beskjeden på e-post trondheimdovesil[@]gmail.com eller SMS til Berit 91311936.

Saksdokumenter tilgjengelig for nedlasting:
Saksliste
Årsberetning 2016 oppdatert 24.02.16. Originalen er signert.
Resultatregnskap 2016 og budsjett 2017
Avdelingsregnskap Døvehytta
Avdelingsregnskap idrettsgrener
Balanse pr 31.12.16
Noter til regnskapet
Revisjonsberetning
Innkomne forslag
Forslag til endring av medlemskontingent
Forslag til organisasjonsplan
Valgkomiteens innstilling

Vi satser på at vinterværet fortsatt er med oss, og arrangerer vårt tradisjonelle barneskirenn i år også! For voksne blir det idealtid som gjelder.

Søndag 12. mars 12:00 på Granly.
Hytta er åpen fra 11:00.

Det blir salg av kaffe, pølse med brød, kake og brus.

Arrangementet er gratis, men påmelding ønskes sendt til trondheimdovesil[@]gmail.com eller SMS til Tine 41 62 72 53 innen 7. mars.

Velkommen!

Oppslag: Barneskirenn2017


Som en del av kompetanseheving og oppfølgning av døveidrettslagene har NIF tilbud om klubbveiledning. TDIL takket ja til å benytte seg av tilbudet. Styret inviterte representanter idrettsgrenene og enkelte komiteer til å være med på seminar helgen 28.-29. januar. Les videre for å se hva som skjedde i løpet av seminaret og hvordan TDIL skal jobbe videre. … fortsett å lese «TDIL seminar med klubbveiledning»