Hopp til innhold

TDIL søker to personer!

Vi trenger to personer til kontrollkomiteen!

På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt at alle idrettslag skal ha et kontrollutvalg som skal bestå av minst 2 medlemmer og et varamedlem istedenfor 2 revisorer.

Årsmøtet i mars 2020 gir fullmakt til styret til å velge to personer til denne komiteen. Vi har en varamann i komiteen. Derfor trenger vi to personer til.

Hvilke oppgaver har et kontrollutvalg? 

Oppgavene til kontrollutvalget fremgår av NIFs lov § 2-12:

Kontrollutvalget skal: 

  1. Påse at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar med organisasjonsleddets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak, 
  2. Ha et særlig fokus på at organisasjonsleddet har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, 
  3. Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte/ting, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 
  4. Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøte/ting og foreta regnskapsrevisjon.

Kontrollutvalget skal også ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver. 

Norges Idrettsforbund har utarbeidet en sjekkliste for kontrollutvalg.

De får tilbud om å få kurs eller opplæring.

Om de er interessert, kan de ta kontakt med:
styreleder Mikal Urgård,
Nr: 900 52 707
Epost: trondheimdovesil@gmail.com.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *