Hopp til innhold

Tom Jonsson, Anita N. Jonsson og Trude Nilsen har deltatt på NM veteran i bowling for hørende torsdag 7 april. Det ble arrangert NM veteran på Bowling1 & Gokart på Heggestadmoen helgen som var.Et bilde som inneholder innendørs, maleri

Automatisk generert beskrivelse

Det var forskjellige klasser for damer og herrer.

Damer A:

Trude og Anita spilte i double og ble nr. 6 av 8. Anita ble nr. 16 av 17. mens Trude 8. Trude gikk videre til semifinale. Det var bare 8 beste damer som skulle videre i denne klassen.

Herrer A:

Tom Jonsson ble nr. 19 av 35. Han manglet 24 poeng til å gå videre til semifinale. Men han hadde spilt veldig bra bortsett 1 serie på innledende. Det var bare 16 beste herrer som skulle gå videre i denne klassen.

Semifinale på lørdag:

Trude kom på 5.plass og gikk videre til RR-finale. Det var 6 beste damer som skulle gå videre til RR-finale.

RR-finale på søndag:

Trude ble nr. 4. Det var imponert av henne at hun slo over de 4 beste damer og tok bonus ekstra. men det holdte ikke til å ta medalje for det lå 143 poeng fra 3.plass til 4.plass. Trude fikk en pokal og konfekt fra Norges Bowlingforbund.

Et bilde som inneholder tekst, person, poserer, gruppe

Automatisk generert beskrivelse

Resultater finner du: https://www.bowlingres.no/turneringer/2022/nm_sgldbl_veteran/#tab/Resultater

Hei!

Årsmøtet ble gjennomført i dag lørdag 26.mars 2022. Det var 22 medlemmer som møtte opp, og ble gjennomført med både pizza og kake. Bra oppmøte, og et fint møte. Valg av nytt styre og øvrige verv ble gjennomført.

Smilte Adomenaite, Elise Børseth, Trude Nilsen, Mikal Urgård, Tom Stian Halvorsen og Arvid Støyva.

Styret: 

Leder: Mikal Urgård  

Nestleder: Trude Nilsen  

Styremedlem: Elise K. Børseth   

Styremedlem:  Arvid Støyva

Styremedlem: Tom Stian Halvorsen  

Varamedlem: Smilte Adomenaite 

 Kontrollutvalget:

Medlem: Stian Linn 

Medlem:  Styret skaffer en til. 

Vara: Beate Solem 

 Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

Årsmøtet gir Styret fullmakt til å oppnevne representanter selv. 

Valgkomiteen: 

Medlem: Joachim Zielinski 

Medlem: Senjur Jasari 

Vara: Beate Solem 

Eventuelt andre valg i henhold til idrettslagets lov eller organisasjonsplan  

Fotball herrer: 

Lagleder: Stian Linn  

Medhjelper: Beate Solem  

Statistikkfører: Stian Linn  

Fotball damer: 

Lagleder for damer: Heidi Penelope Ovesen - Aasbø – NMH 

Lagleder: Beate Solem – DCL og treninger  

Statistikkfører: Tine V. Granmo 

Bowling: 

Lagleder: Anita N. Jonsson 

Medhjelper: Tom Jonsson  

Statistikkfører: Trude Nilsen  

Barn - og ungdomskomiteen: 

Medlem: Tine V. Granmo 

Medlem: Nina Solem 

Medlem: Thomas Johannessen 

Døvehyttekomiteen: 

Leder: Geir Willumsen  

Medlem: Stian Linn  

Medlem: Arne Karlsen  

Medlem: Arvid Støyva 

Historiekomiteen: 

Leder: Geir Willumsen  

Medlem: Mikal Urgård  

Sosiale Medier-komiteen: 

Leder: Elise K. Børseth  

Medlem: Smilte Adomenaite 

Materialforvalter: Geir Willumsen  

Statistikkfører andre idrettsgrener: Geir Willumsen 

Fondsstyret: 

Leder: Tore Solem  

Medlem: Marita Løkken 

Vara: Tom Jonsson 

Æres- og hederskomiteen: 

Medlem: Irene Korstad 

Medlem: Arne Karlsen 

Medlem: Beate Solem

NM komiteen i bowling 

Trude Nilsen 

Mikal Urgård 

Styret skaffer to personer til. 

Vi skal spandere pizza på årsmøtet den 26 mars kl 14. Vi trenger derfor å vite hvem som kommer for å spise, sånn at vi vet hvor mange som skal ha. Send en melding til Elise Børseth på tlf 41466167 innen 25 mars. Dersom det er noe allergi, eller noe annet å ta hensyn til; gi beskjed om dette.

Til medlemmer i Trondheim Døves Idrettslag

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Trondheim Døves Idrettslag 2022

Styret viser til innkalling til årsmøte av 19.januar 2022.
Årsmøtet avholdes lørdag den 26.mars 2022, Reidar Lyseths veg 22, Lian på Døvehytta «Granly» kl 1430-1500. Pizza serveres fra kl 14.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2:    Velge dirigent(er)
Sak 3:    Velge protokollfører(e)
Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5:    Godkjenne innkallingen
Sak 6:    Godkjenne saklisten
Sak 7:    Godkjenne forretningsorden
Sak 8:    Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
Sak 9:    Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker

                [Her føres sakene opp med nummer 10.1, 10.2 osv.]                                                                             
Sak 11:  Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter. 
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1 Styre:

- leder

- nesteleder

- styremedlem[mer] 

- varamedlem[mer]

14.2 Kontrollutvalg:

- medlemmer

- varamedlem[mer]

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

14.4 Valgkomité:

- leder 

- medlemmer

- varamedlem

 14.5 Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan

Vedlagt følger følgende dokumenter:

Regnskap og balansen blir sendt på epost til medlemmer via klubbadmin.

Heihei!

Vi mangler to personer til å være med i barne - og ungdomsskomiteen!

Vi mangler to personer som har lyst å være med i NM komiteen i bowling i Trondheim i 2023. 

Vi mangler også 3 stykker til å være med i heder og ære komiteen.  

Om noen ønsker å være med i hovedstyret, ta også kontakt 😊

Er du interessert, eller ønsker å være med; ta kontakt med styret på epost: tdil@tdil.no eller valgkomité Tom Stian Halvorsen, tlf +47 997 10 822 😊