Hopp til innhold

Verv og funksjoner

IDRETTSGRENER
Fotball herrer
Lagleder: Tom Stian U. Halvorsen
Medhjelper:
Statistikkfører: Stian Linn

Fotball damer
Lagledere:
Unni Helland – DM
Beate Solem – DCL / Treninger og bedriftserie
Statistikkfører: Unni Helland

Bowling
Lagleder: Trude Nilsen
Medhjelper: Tom Jonsson
Statistikkfører: Trude Nilsen

KOMITEER

Barne- og ungdomskomiteen
Marita Løkken
Gunnar Wæthing
Medlem: Årsmøtet ga styret fullmakt til å supplere med ett medlem

Døvehyttekomiteen
Leder: Geir Willumsen
Medlemmer: Jan Atle Fjelldalselv, Arnt Saur, Stian Linn
Frivillige medhjelpere: Bjørn Myran, Arne Karlsen og Walter Pedersen

Historiekomiteen
Leder: Geir Willumsen
Medlemmer: Årsmøtet ga styret fullmakt til å supplere med medlemmer

Fondstyret:
Tore Solem, Øyvind Jakobsen og Marita Løkken

SosialeMedier-komiteen:
Tine V. Granmo, Beate Hegdahl Solem og Berit Emilie Sørnypan

Sosialemedier@tdil.no

ANDRE OPPGAVER:
Materialforvalter: Walter Pedersen
Statistikkfører andre idrettsgrener: Walter Pedersen

ARRANGØRKOMITEER
Futsalmesterskapet i Stjørdal september 2018
Unni Helland
1 representant fra styret
(Her trengs det frivillige - ta kontakt og meld interesse!)

Revisorer
Arnt Saur
Berit Emilie Sørnypan

Valgkomité
Leder: Justin Hol
Medlem: Bente Indregård Sundfær
Medlem: Beate H.Solem
Varamedlem: Thomas Johannessen