Hopp til innhold

Verv og funksjoner

IDRETTSGRENER
Perioden 2020/2021

Fotball herrer
Lagleder: Blend Hamalaw
Medhjelper: Senjur Jasari
Statistikkfører: Stian Linn

Fotball damer
Lagledere:
Unni Helland – NMH
Beate Solem – DCL og treninger
Statistikkfører: Unni Helland

Bowling
Lagleder: Trude Nilsen
Medhjelper: Tom Jonsson
Statistikkfører: Trude Nilsen

KOMITEER

Barne- og ungdomskomiteen
Marita Løkken
Sissel Hegdahl

Døvehyttekomiteen
Leder: Arvid Støyva
Medlemmer: Stian Linn, Arne Karlsen og Bjørn Myran

Utleieansvarlig: Geir Willumsen

Historiekomiteen
Leder: Geir Willumsen
Medlemmer: Mikal Urgård

Fondstyret:
Leder Tore Solem
Medlem Marita Løkken
Vara Anita N. Jonsson

SosialeMedier-komiteen:
Henrik Andersen
Elise Børseth

(Henrik skal finne en til medlem)

Sosialemedier@tdil.no

ANDRE OPPGAVER:
Materialforvalter: Geir Willumsen
Statistikkfører andre idrettsgrener: Geir Willumsen

ARRANGØRKOMITEER
NMH-komiteen 2021
Mikal Urgård
Unni Helland
Sissel Hegdahl
Styret skaffer flere folk til komiteen

Kontrollutvalget
Styret skaffer to personer
Vara: Thomas Johannessen

Valgkomité
Medlemmer: Tom Stian Halvorsen og Thomas Johannessen
Vara: Arnt Saur